Viel­fäl­ti­ge Geschenk­ideen, inspi­rie­ren­de Pro­jek­te, weg­wei­sen­de Initia­ti­ven und eine pas­sen­de Domain mit über­zeu­gen­den Web­sei­ten – das klingt doch glatt nach den Kri­te­ri­en, nach denen wir unse­re dot­Ber­li­ner des Monats bewer­ten. Wir freu­en uns auch im Dezem­ber, die dot­Ber­li­ner des Monats zu küren: ynt.berlin, circular.berlin und kiezerfahren.berlin!